Xellia Pharmaceuticals ApS: Offentliggørelse af tilsynsrapport

04-01-2016

Miljøstyrelsen har været på tilsyn hos Xellia Pharmaceuticals ApS, beliggende Dalslandsgade 11, 2300 København S.

Tilsynsrapport

Miljøstyrelsen har været på tilsyn den 10. december 2015  hos Xellia Pharmaceuticals ApS, beliggende Dalslandsgade 11, 2300 København S.

- Læs tilsynsrapporten for Xellia Pharmaceuticals ApS

Aktindsigt

Det skal samtidigt oplyses, at enhver har ret til aktindsigt i de øvrige oplysninger, som tilsynsmyndigheden er i besiddelse af, med de begrænsninger der følger af offentlighedsloven, forvaltningsloven og lov om aktindsigt i miljøoplysninger.

Offentliggørelse

Miljøstyrelsens tilsynsrapport offentliggøres udelukkende på www.mst.dk .