Københavns Lufthavne A/S: Offentliggørelse af tilsynsrapport

04-01-2016

Miljøstyrelsen har været på basistilsyn omhandlende støj fra afvikling af flytrafik hos Københavns Lufthavne A/S beliggende Lufthavnsboulevarden 6, 2770 Kastrup

Tilsynsrapport

Miljøstyrelsen har været på basistilsyn omhandlende støj fra afvikling af flytrafik den  01-12-2015 hos Københavns Lufthavne A/S beliggende Lufthavnsboulevarden 6, 2770 Kastrup

- Læs tilsynsrapporten for Københavns Lufthavne A/S

Aktindsigt

Det skal samtidigt oplyses, at enhver har ret til aktindsigt i de øvrige oplysninger, som tilsynsmyndigheden er i besiddelse af, med de begrænsninger der følger af offentlighedsloven, forvaltningsloven og lov om aktindsigt i miljøoplysninger.

Offentliggørelse

Miljøstyrelsens tilsynsrapport offentliggøres udelukkende på www.mst.dk .