Danish Crown A/S-Skærbæk: Offentliggørelse af tilsynsrapport

04-01-2016

Miljøstyrelsen har været på tilsyn hos Danish Crown A/S-Skærbæk beliggende Åbenråvej 11, 6780 Skærbæk.

Tilsynsrapport

Miljøstyrelsen har været på tilsyn den 1. december 2015  hos Danish Crown A/S-Skærbæk beliggende Åbenråvej 11, 6780 Skærbæk.

- Læs tilsynsrapporten for Danish Crown A/S-Skærbæk

Aktindsigt

Det skal samtidigt oplyses, at enhver har ret til aktindsigt i de øvrige oplysninger, som tilsynsmyndigheden er i besiddelse af, med de begrænsninger der følger af offentlighedsloven, forvaltningsloven og lov om aktindsigt i miljøoplysninger.

Offentliggørelse

Miljøstyrelsens tilsynsrapport offentliggøres udelukkende på www.mst.dk .