A/S Dansk Shell: Offentliggørelse af tilsynsrapport

26-02-2016

Miljøstyrelsen har været på tilsyn hos A/S Dansk Shell, raffinaderiet og havneterminal, beliggende Egeskovvej 265, 7000 Fredericia og Kongensgade 113, 7000 Fredericia

Tilsynsrapport

Miljøstyrelsen har været på tilsyn den 1. december 2015 hos A/S Dansk Shell beliggende Egeskovvej 265, 7000 Fredericia og Kongensgade 113, 7000 Fredericia.  

 - læs tilsynsrapporten for A/S Dansk Shell  

Aktindsigt

Det skal samtidigt oplyses, at enhver har ret til aktindsigt i de øvrige oplysninger, som tilsynsmyndigheden er i besiddelse af, med de begrænsninger der følger af offentlighedsloven, forvaltningsloven og lov om aktindsigt i miljøoplysninger.  

Offentliggørelse

Miljøstyrelsens tilsynsrapport offentliggøres udelukkende på www.mst.dk .