CP Kelco ApS: Offentliggørelse af tilsynsrapport

26-02-2016

Miljøstyrelsen har været på tilsyn hos CP Kelco ApS beliggende Ved Banen 16,4623 Lille-Skensved.

Tilsynsrapport

Miljøstyrelsen har været på tilsyn den  15-12-2015 hos CP Kelco ApS beliggende Ved Banen 16,4623 Lille-Skensved.

- Læs tilsynsrapporten for CP Kelco ApS

Aktindsigt

Det skal samtidigt oplyses, at enhver har ret til aktindsigt i de øvrige oplysninger, som tilsynsmyndigheden er i besiddelse af, med de begrænsninger der følger af offentlighedsloven, forvaltningsloven og lov om aktindsigt i miljøoplysninger.

Offentliggørelse

Miljøstyrelsens tilsynsrapport offentliggøres udelukkende på www.mst.dk .