Havbundssedimentdepot - Horsens Havn: Offentliggørelse af tilsynsrapport

25-02-2016

Miljøstyrelsen har været på tilsyn på Havbundssedimentdepot - Horsens Havn, etape 2, beliggende på del af areal med matr. nre. 1135a og 1135n, Horsens Bygrunde, på Horsens Havn.

Tilsynsrapport

Miljøstyrelsen har været på tilsyn den 26-01-2016 på Havbundssedimentdepot - Horsens Havn beliggende på del af areal med matr. nre. 1135a og 1135n, Horsens Bygrunde, på Horsens Havn.

- Læs tilsynsrapporten for Havbundssedimentdepot Horsens Havn

Aktindsigt

Det skal samtidigt oplyses, at enhver har ret til aktindsigt i de øvrige oplysninger, som tilsynsmyndigheden er i besiddelse af, med de begrænsninger der følger af offentlighedsloven, forvaltningsloven og lov om aktindsigt i miljøoplysninger.

Offentliggørelse

Miljøstyrelsens tilsynsrapport offentliggøres udelukkende på www.mst.dk .