Nordic Sugar A/S Nakskov: Offentliggørelse af tilsynsrapport

24-02-2016

Miljøstyrelsen har været på tilsyn hos Nordic Sugar A/S Nakskov beliggende Tietgensvej 1, 4900 Nakskov.

Tilsynsrapport

Miljøstyrelsen har været på tilsyn den  08-12-2015 hos Nordic Sugar A/S Nakskov beliggende Tietgensvej 1, 4900 Nakskov.

- Læs tilsynsrapporten for Nordic Sugar A/S Nakskov

Aktindsigt

Det skal samtidigt oplyses, at enhver har ret til aktindsigt i de øvrige oplysninger, som tilsynsmyndigheden er i besiddelse af, med de begrænsninger der følger af offentlighedsloven, forvaltningsloven og lov om aktindsigt i miljøoplysninger.

Offentliggørelse

Miljøstyrelsens tilsynsrapport offentliggøres udelukkende på www.mst.dk .