BHJ A/S: Offentliggørelse af tilsynsrapport

15-02-2016

Miljøstyrelsen har været på tilsyn hos BHJ A/S beliggende Kornvej 1, 9500 Hobro

Tilsynsrapport

Miljøstyrelsen har været på tilsyn den 16. november 2015  hos BHJ A/S beliggende Kornvej 1, 9500 Hobro.

- Læs tilsynsrapporten for BHJ A/S

Aktindsigt

Det skal samtidigt oplyses, at enhver har ret til aktindsigt i de øvrige oplysninger, som tilsynsmyndigheden er i besiddelse af, med de begrænsninger der følger af offentlighedsloven, forvaltningsloven og lov om aktindsigt i miljøoplysninger.

Offentliggørelse

Miljøstyrelsens tilsynsrapport offentliggøres udelukkende på www.mst.dk .