Verdo Produktion A/S, Grenaa Kraftvarmeværk: Offentliggørelse af tilsynsrapport

09-02-2016

Miljøstyrelsen har været på tilsyn hos Grenaa Kraftvarmeværk beliggende Kalorievej 11, 8500 Grenaa.

Tilsynsrapport

Miljøstyrelsen har været på tilsyn den 1. december 2015 hos Grenaa Kraftvarmeværk beliggende Kalorievej 11, 8500 Grenaa.

- Læs tilsynsrapporten for Grenaa Kraftvarmeværk

Aktindsigt

Det skal samtidigt oplyses, at enhver har ret til aktindsigt i de øvrige oplysninger, som tilsynsmyndigheden er i besiddelse af, med de begrænsninger der følger af offentlighedsloven, forvaltningsloven og lov om aktindsigt i miljøoplysninger.

Offentliggørelse

Miljøstyrelsens tilsynsrapport offentliggøres udelukkende på www.mst.dk .