pK Chemicals A/S: Offentliggørelse af tilsynsrapport

08-02-2016

Miljøstyrelsen har været på tilsyn hos pK Chemicals A/S beliggende Københavnsvej 140, Køge.

Tilsynsrapport

Miljøstyrelsen har været på tilsyn den  14-12-2015 hos pK Chemicals A/S Køge beliggende Københavnsvej 140 i Køge.

- Læs tilsynsrapporten for pK Chemicals A/S

Aktindsigt

Det skal samtidigt oplyses, at enhver har ret til aktindsigt i de øvrige oplysninger, som tilsynsmyndigheden er i besiddelse af, med de begrænsninger der følger af offentlighedsloven, forvaltningsloven og lov om aktindsigt i miljøoplysninger.

Offentliggørelse

Miljøstyrelsens tilsynsrapport offentliggøres udelukkende på www.mst.dk .