PK CHEMICALS A/S: Offentliggørelse af tilsynsrapport

08-02-2016

Miljøstyrelsen har været på tilsyn hos PK CHEMICALS A/S beliggende Hårlev Mark 2 i Hårlev.

Tilsynsrapport

Miljøstyrelsen har været på tilsyn den  14-12-2015 hos PK CHEMICALS A/S beliggende Hårlev Mark 2 i Hårlev.

- Læs tilsynsrapporten for PK CHEMICALS A/S

Aktindsigt

Det skal samtidigt oplyses, at enhver har ret til aktindsigt i de øvrige oplysninger, som tilsynsmyndigheden er i besiddelse af, med de begrænsninger der følger af offentlighedsloven, forvaltningsloven og lov om aktindsigt i miljøoplysninger.

Offentliggørelse

Miljøstyrelsens tilsynsrapport offentliggøres udelukkende på www.mst.dk .