Andels-Kartoffelmelsfabrikken Sønderjylland: Offentliggørelse af tilsynsrapport

08-02-2016

Miljøstyrelsen har været på tilsyn hosAndels-Kartoffelmelsfabrikken Sønderjylland beliggende Tøndervej 3 , Toftlund.

Tilsynsrapport

Miljøstyrelsen har været på tilsyn den 17-12-2015 hos  Andels-Kartoffelmelsfabrikken Sønderjylland beliggende Tøndervej 3, Toftlund.

- Læs tilsynsrapporten for AKS

Aktindsigt

Det skal samtidigt oplyses, at enhver har ret til aktindsigt i de øvrige oplysninger, som tilsynsmyndigheden er i besiddelse af, med de begrænsninger der følger af offentlighedsloven, forvaltningsloven og lov om aktindsigt i miljøoplysninger.

Offentliggørelse

Miljøstyrelsens tilsynsrapport offentliggøres udelukkende på www.mst.dk .