Randers Affaldsterminal: Offentliggørelse af tilsynsrapport

05-02-2016

Miljøstyrelsen har været på tilsyn hos Randers Affaldsterminal, beliggende Romalt Boulevard 64, 8960 Randers SØ.

Tilsynsrapport

Miljøstyrelsen har været på tilsyn den 16 -12-2015 hos Randers Affaldsterminal beliggende Romalt Boulevard 64, 8960 Randers SØ.

- Læs tilsynsrapporten for Randers Affaldsterminal

Aktindsigt

Det skal samtidigt oplyses, at enhver har ret til aktindsigt i de øvrige oplysninger, som tilsynsmyndigheden er i besiddelse af, med de begrænsninger der følger af offentlighedsloven, forvaltningsloven og lov om aktindsigt i miljøoplysninger.

Offentliggørelse

Miljøstyrelsens tilsynsrapport offentliggøres udelukkende på www.mst.dk .