Håndtering af klasse I produkter på Inter Terminals SGOT ApS: Indkaldelse af idéer og forslag

05-02-2016

Miljøstyrelsen har truffet afgørelse om at projektet er VVM-pligtigt. Der skal derfor udarbejdes en VVM-redegørelse inden projektet kan gennemføres.

VVM-pligt

Inter Terminals SGOT ønsker at kunne håndtere nye produkttyper (klasse I produkter) på Inter Terminals SGOT på Stigsnæs.

Miljøstyrelsen har truffet afgørelse om at projektet er VVM-pligtigt. Før Miljøstyrelsen kan afgøre, om projektet kan gennemføres, skal der derfor udarbejdes en vurdering af hvad håndteringen af klasse I produkter vil have af virkninger på miljøet (VVM-redegørelse).

Miljøstyrelsen opfordrer alle interesserede til at komme med idéer og forslag til det videre planlægningsarbejde.

Miljøstyrelsen har udarbejdet et idéoplæg, der beskriver baggrunden for projektet, de undersøgelser, som nu sættes i gang, samt borgernes muligheder for at komme med bemærkninger.

- Idéoplæg
- Anmeldelse
- Afgørelse om VVM-pligt

Offentliggørelse

Idéoplæg, VVM-anmeldelse og afgørelsen om VVM-pligt offentliggøres udelukkende på www.mst.dk .

Offentligheden har adgang til sagens øvrige oplysninger med de begrænsninger, der følger af lovgivningen.

Frist for idéer og forslag

Idéer og forslag til planlægningsarbejdet skal være modtaget hos Miljøstyrelsen senest den 4. marts 2016. Bemærkningerne skal være skriftlige og sendes til Strandgade 29, 1401 København K eller