AKV Langholt A.m.b.a.: Offentliggørelse af tilsynsrapport

05-02-2016

Miljøstyrelsen har været på tilsyn hos AKV Langholt A.m.b.a. beliggende Gravsholtvej 92, 9310 Vodskov.

Tilsynsrapport

Miljøstyrelsen har været på tilsyn den 1. december 2015 hos AKV Langholt A.m.b.a. beliggende Gravsholtvej 92, 9310 Vodskov.

- Læs tilsynsrapporten for AKV Langholt A.m.b.a.

Aktindsigt

Det skal samtidigt oplyses, at enhver har ret til aktindsigt i de øvrige oplysninger, som tilsynsmyndigheden er i besiddelse af, med de begrænsninger der følger af offentlighedsloven, forvaltningsloven og lov om aktindsigt i miljøoplysninger.

Offentliggørelse

Miljøstyrelsens tilsynsrapport offentliggøres udelukkende på www.mst.dk .