TICAN FRESH MEAT A/S: Offentliggørelse af tilsynsrapport

03-02-2016

Miljøstyrelsen har været på tilsyn hos TICAN FRESH MEAT A/S beliggende Strandvejen 6, 7700 Thisted.

Tilsynsrapport

Miljøstyrelsen har været på tilsyn den 17. december 2015 hos TICAN FRESH MEAT A/S beliggende Strandvejen 6, 7700 Thisted.

- Læs tilsynsrapporten for Tican Fresh Meat A/S

Aktindsigt

Det skal samtidigt oplyses, at enhver har ret til aktindsigt i de øvrige oplysninger, som tilsynsmyndigheden er i besiddelse af, med de begrænsninger der følger af offentlighedsloven, forvaltningsloven og lov om aktindsigt i miljøoplysninger.

Offentliggørelse

Miljøstyrelsens tilsynsrapport offentliggøres udelukkende på www.mst.dk