REFA - Miljøcenter Hasselø: Offentliggørelse af tilsynsrapport

01-02-2016

Miljøstyrelsen har været på tilsyn hos REFA - Miljøcenter Hasselø beliggende Gedser Landevej 22, 4800 Nykøbing F

Tilsynsrapport

Miljøstyrelsen har været på tilsyn den 30-10-2015 hos REFA - Miljøcenter Hasseløbeliggende Gedser Landevej 22, 4800 Nykøbing F.

- Læs tilsynsrapporten for REFA - Miljøcenter Hasselø

Aktindsigt

Det skal samtidigt oplyses, at enhver har ret til aktindsigt i de øvrige oplysninger, som tilsynsmyndigheden er i besiddelse af, med de begrænsninger der følger af offentlighedsloven, forvaltningsloven og lov om aktindsigt i miljøoplysninger.

Offentliggørelse

Miljøstyrelsens tilsynsrapport offentliggøres udelukkende på www.mst.dk .