Høring af ansøgning om tilladelse til indvinding af råstoffer i to delområder beliggende nord for Fynshoved

08-12-2016

Odense Havn meddeles hermed om høring af ansøgning om tilladelse til indvinding af råstoffer i to delområder beliggende nord for Fynshoved.

Der søges om tilladelse til at indvinde op til 1 mio. m3 sand årligt med en maksimal samlet indvinding på 2,3 mio. m3 over en 10 årig periode i to områder.

 

Ansøgning og miljøvurdering kan ses her

 

Høringsfristen er 30 dage fra offentliggørelsen, jf. råstoflovens § 26 b, stk. 1.  Frist for bemærkninger udløber således d. 7. januar 2017.

 

Bemærkninger bedes sendt til Styrelsen for Vand- og Naturforvaltning, så vidt muligt elektronisk på