Høring af ansøgning fra NCC Industry A/S om udlæg af fællesområde og tilladelse til indvinding af råstoffer i område 520-EC, Gyldenløves Flak.

09-12-2016

NCC Industry A/S meddeles hermed om høring af ansøgning om udlæg af fællesområde og tilladelse til indvinding af råstoffer i område 520-EC, Gyldenløves Flak.

Der søges om tilladelse til at indvinde op til 350.000 m3 sand, grus og ral årligt med en maksimal samlet indvinding på 2,5 mio. m3 over en 10 årig periode.

Ansøgning og miljøvurdering kan ses her .

Høringsfristen er 30 dage fra offentliggørelsen, jf. råstoflovens § 26 b, stk. 1. Frist for bemærkninger udløber således d. 9. januar 2017.

Bemærkninger bedes sendt til Styrelsen for Vand- og Naturforvaltning, så vidt muligt elektronisk på