I/S Amager Ressourcecenter: Offentliggørelse af tilsynsrapport

21-12-2016

Miljøstyrelsen har været på tilsyn hos I/S Amager Ressourcecenter beliggende Kraftværksvej 31, 2300 København S.

Tilsynsrapport

Miljøstyrelsen har været på tilsyn den 06-12-2016 hos I/S Amager Ressourcecenter beliggende Kraftværksvej 31, 2300 København S.

- Læs tilsynsrapporten for I/S Amager Ressourcecenter

Aktindsigt

Det skal samtidigt oplyses, at enhver har ret til aktindsigt i de øvrige oplysninger, som tilsynsmyndigheden er i besiddelse af, med de begrænsninger der følger af offentlighedsloven, forvaltningsloven og lov om aktindsigt i miljøoplysninger.

Offentliggørelse

Miljøstyrelsens afgørelse annonceres og offentliggøres udelukkende digitalt. Materialet kan tilgås på www.mst.dk. Offentligheden har adgang til sagens øvrige oplysninger med de begrænsninger, der følger af lovgivningen.