Grænseoverskridende høring fra Tyskland vedrørende lukning og nedrivning af et forskningsreaktoranlæg i Geesthacht samt drift af en transportklargøringshal.

20-12-2016

I nedenstående vedhæftede breve med tilhørende projektbeskrivelser fra de tyske myndigheder findes information om to påtænkte projekter i Tyskland. Det ene projekt vedrører lukning af forskningsreaktoren FRG-1, herunder nedrivning af forskningsreaktoranlægget og højaktivitetslaboratoriet samt demontering af reaktorbeholderen på det atomdrevne skib Otto Hahn. Det andet projekt vedrører håndtering af radioaktivt materiale på et lager for lav- og mellemradioaktivt affald.

Det er de tyske myndigheders vurdering, at de påtænkte projekter ikke kan forventes at have en mærkbar skadevirkning på miljøet i Danmark eller påvirke andre retsgoder i Danmark. På denne baggrund er det de tyske myndigheders vurdering, at der ikke i henhold til konventionen om vurdering af virkning på miljøet på tværs af landegrænser (Espoo-konventionen) eller den tyske atomlovgivning er pligt til at involvere Danmark i proceduren for vurderingen af virkningen på miljøet. De tyske myndigheder har imidlertid alligevel valgt at underrette Danmark om projekterne med henblik på at give Danmark mulighed for at anmode om deltagelse i proceduren.

Se vedlagte dokumenter:

Orientering - sag om tilladelse til lukning af forskningsreaktoren mv.pdf
Orientering sag om tilladelse til håndtering af radioaktivt materiale på lager for lav- og mellemradioaktivt affald.pdf
Kort beskrivelse - drift af transportklargøringshal.pdf
Kort beskrivelse - lukning og nedrivning af forskningsreaktoranlæg.pdf

Yderligere materiale på tysk kan findes på http://schleswig-holstein.de/DE/Fachinhalte/R/reaktorsicherheit/stilllegungAbbauFRG1.html .

Bemærkninger til, om Danmark bør anmode om at deltage i proceduren for vurderingen af virkning på miljøet (VVM-proceduren), skal sendes til  Styrelsen for Vand- og Naturforvaltning senest den 12. januar 2017 . Bemærkningerne skal sendes til og c.c. til .

Såfremt der er behov for at indhente yderlige materiale fra de tyske myndigheder for at vurdere, om Danmark skal deltage i proceduren for vurderingen af virkningen på miljøet, eller hvis der er behov for at anmode de tyske myndigheder om forlængelse af fristen for tilbagemelding, skal Styrelsen for Vand- og Naturforvaltning venligst bede om at blive kontaktet hurtigst muligt på .