AGA A/S Taulov: Offentliggørelse af tilsynsrapport

22-12-2016

Miljøstyrelsen har været på tilsyn hos AGA A/S beliggende C.F. Tietgens Vej 16 i Taulov, Fredericia

Tilsynsrapport

Miljøstyrelsen har været på tilsyn den  22. september 2016 hos AGA A/S i Taulov beliggende C.F.Tietgens Vej 16 i Fredericia.

- Læs tilsynsrapporten for AGA A/S

Aktindsigt

Det skal samtidigt oplyses, at enhver har ret til aktindsigt i de øvrige oplysninger, som tilsynsmyndigheden er i besiddelse af, med de begrænsninger der følger af offentlighedsloven, forvaltningsloven og lov om aktindsigt i miljøoplysninger.

Offentliggørelse

Miljøstyrelsens afgørelse annonceres og offentliggøres udelukkende digitalt. Materialet kan tilgås på www.mst.dk . Offentligheden har adgang til sagens øvrige oplysninger med de begrænsninger, der følger af lovgivningen.