VVM på Koppers Denmark ApS: Offentliggørelse af VVM-redegørelse og udkast til miljøgodkendelse

21-12-2016

Miljøstyrelsen offentliggør hermed en vurdering af virkninger på miljøet (VVM-redegørelse) samt udkast til afgørelse for kapacitetsudvidelse på Koppers Denmark ApS, Nyborg Kommune.

Miljøstyrelsen offentliggør hermed en vurdering af virkninger på miljøet (VVM-redegørelse) samt udkast til afgørelse for kapacitetsudvidelse på Koppers Denmark ApS, Nyborg Kommune.  Kapacitetsudvidelsen vil bestå af etablering af ny tjæredestillationskolonne, således at kapaciteten i efterfølgende procestrin kan udnyttes, samt etablering af en ny begtank på 8000 m3 og udskiftning af en eksisterende heater til en ny heater med større effekt.

Sammen med VVM-redegørelsen offentliggøres et udkast til en godkendelse efter miljøbeskyttelsesloven.

- VVM-redegørelse, inkl ikke-teknisk resume og væsentlighedsvurdering

- Udkast til miljøgodkendelse

Miljøstyrelsen opfordrer alle interesserede til at kommentere materialet.

Offentliggørelse

Miljøstyrelsens afgørelse annonceres og offentliggøres udelukkende digitalt. Materialet kan tilgås på www.mst.dk . Offentligheden har adgang til sagens øvrige oplysninger med de begrænsninger, der følger af lovgivningen.

Frist for Indsigelser og bemærkninger

Indsigelser og øvrige bemærkninger til VVM-redegørelsen og udkast til afgørelse kan sendes til Miljøstyrelsen frem til den 15. februar 2017. Miljøstyrelsen vil herefter tage endelig stilling til, om der skal åbnes mulighed for at gennemføre projektet. Indsigelser og bemærkninger skal være skriftlige og sendes til Miljøstyrelsen, Strandgade 29, 1401 København K eller .