Fjernvarme Fyn Affaldsenergi: Offentliggørelse af tilsynsrapport

20-12-2016

Miljøstyrelsen har været på tilsyn hos Fjernvarme Fyn Affaldsenergi beliggende Havnegade 120, 5000 Odense C.

Tilsynsrapport

Miljøstyrelsen har været på tilsyn den 3. november 2016  hos Fjernvarme Fyn Affaldsenergi beliggende Havnegade 120, 5000 Odense C.

- Læs tilsynsrapporten for Fjernvarme Fyn Affaldsenergi

Aktindsigt

Det skal samtidigt oplyses, at enhver har ret til aktindsigt i de øvrige oplysninger, som tilsynsmyndigheden er i besiddelse af, med de begrænsninger der følger af offentlighedsloven, forvaltningsloven og lov om aktindsigt i miljøoplysninger.

Offentliggørelse

Miljøstyrelsens afgørelse annonceres og offentliggøres udelukkende digitalt. Materialet kan tilgås på www.mst.dk . Offentligheden har adgang til sagens øvrige oplysninger med de begrænsninger, der følger af lovgivningen.