Bioneer A/S får fornyet tilladelse til at fremstille Benzonase

21-12-2016

Benzonase fremstilles på basis af en genmodificeret bakterie. Tilladelsen meddeles efter lov om miljø og genteknologi.

Bioneer A/S i Hørsholm har fremstillet Benzonase siden 1987. Til fremstillingen anvendes en  genetisk modificeret bakterie, Escherichia coli, K12. Produktionen er klassificeret i klasse 1: Produktion, som ikke indebærer nogen risiko eller kun en ubetydelig risiko.

Der er stillet vilkår om, at alt genmodificeret materiale skal inaktiveres i autoklave, og at der skal foretages kimtalkontrol, hvis det ikke er muligt at fastslå inaktiveringen. Miljøstyrelsen vurderer, at inaktiveringen er tilstrækkelig til at sikre, at der ikke er levende materiale tilbage i materialet efter denne proces.

Tilladelsen er tidsbegrænset til den 1. januar 2026.

Se afgørelsen her .

Afgørelsen kan påklages til Natur- og Miljøklagenævnet af blandt andet enhver, der har en  individuel, væsentlig interesse i sagens udfald. Det koster kr. 500 at klage til nævnet.

Klage skal indgives via Klageportalen. Læs mere herom i afgørelsen.

Klagen skal være indgivet senest den 18. januar 2017.