Uldalls Jernstøberi A/S: Offentliggørelse af tilsynsrapport

19-12-2016

Miljøstyrelsen har været på tilsyn hos Uldalls jernstøberi A/S beliggende Søndergade 93, 6600 Vejen.

Tilsynsrapport

Miljøstyrelsen har været på tilsyn den 27. september 2016 hos Uldalls Jernstøberi A/S beliggende Søndergade 93, 6600 Vejen.

- Læs tilsynsrapporten for Uldalls Jernstøberi A/S

Aktindsigt

Det skal samtidigt oplyses, at enhver har ret til aktindsigt i de øvrige oplysninger, som tilsynsmyndigheden er i besiddelse af, med de begrænsninger der følger af offentlighedsloven, forvaltningsloven og lov om aktindsigt i miljøoplysninger.

Offentliggørelse

Miljøstyrelsens afgørelse annonceres og offentliggøres udelukkende digitalt. Materialet kan tilgås på www.mst.dk. Offentligheden har adgang til sagens øvrige oplysninger med de begrænsninger, der følger af lovgivningen.