Nomi4S I/S, Kåstrup Losseplads: Offentliggørelse af tilsynsrapport

15-12-2016

Miljøstyrelsen har været på tilsyn på Kåstrup Losseplads beliggende Kåstrupvej 20, 7860 Spøttrup.

Tilsynsrapport

Miljøstyrelsen har været på tilsyn den 22-09-2016 på Kåstrup Losseplads beliggende Kåstrupvej 20, 7860 Spøttrup.

- Læs tilsynsrapporten for Kåstrup Losseplads

Aktindsigt

Det skal samtidigt oplyses, at enhver har ret til aktindsigt i de øvrige oplysninger, som tilsynsmyndigheden er i besiddelse af, med de begrænsninger der følger af offentlighedsloven, forvaltningsloven og lov om aktindsigt i miljøoplysninger.

Offentliggørelse

Miljøstyrelsens afgørelse annonceres og offentliggøres udelukkende digitalt. Materialet kan tilgås på www.mst.dk . Offentligheden har adgang til sagens øvrige oplysninger med de begrænsninger, der følger af lovgivningen.