Avedøreværket: Offentliggørelse af tilsynsrapport

15-12-2016

Miljøstyrelsen har været på tilsyn hos Avedøreværket, som er beliggende Hammerholmen 50, 2750 Hvidovre.

T ilsynsrapport

Miljøstyrelsen har været på tilsyn den  2. december 2016 hos Avedøreværket, som er beliggende Hammerholmen 50, 2750 Hvidovre

- Læs tilsynsrapporten for Avedøreværket

Aktindsigt

Det skal samtidigt oplyses, at enhver har ret til aktindsigt i de øvrige oplysninger, som tilsynsmyndigheden er i besiddelse af, med de begrænsninger der følger af offentlighedsloven, forvaltningsloven og lov om aktindsigt i miljøoplysninger.

O ffentliggørelse

Miljøstyrelsens tilsynsrapport offentliggøres udelukkende på www.mst.dk .