Orthana : Offentliggørelse af tilsynsrapport

14-12-2016

Miljøstyrelsen har været på tilsyn hos ORTHANA A/S KEMISK FABRIK beliggende Englandsvej 350-356, 2770 Kastrup.

Tilsynsrapport

Miljøstyrelsen har været på tilsyn den 28. november 2016  hos ORTHANA A/S KEMISK FABRIK beliggende Englandsvej 350-356, 2770 Kastrup.

- Læs tilsynsrapporten for ORTHANA A/S KEMISK FABRIK

Aktindsigt

Det skal samtidigt oplyses, at enhver har ret til aktindsigt i de øvrige oplysninger, som tilsynsmyndigheden er i besiddelse af, med de begrænsninger der følger af offentlighedsloven, forvaltningsloven og lov om aktindsigt i miljøoplysninger.

Offentliggørelse

Miljøstyrelsens afgørelse annonceres og offentliggøres udelukkende digitalt. Materialet kan tilgås på www.mst.dk . Offentligheden har adgang til sagens øvrige oplysninger med de begrænsninger, der følger af lovgivningen.