AffaldPlus Slagelse Forbrændingsanlæg: Offentliggørelse af tilsynsrapport

13-12-2016

Miljøstyrelsen har været på tilsyn hos AffaldPlus Slagelse Forbrændingsanlæg beliggende Dalsvinget 11, 4200 Slagelse.

Tilsynsrapport

Miljøstyrelsen har den 18. november 2016 været på tilsyn hos AffaldPlus Slagelse Forbrændingsanlæg beliggende Dalsvinget 11, 4200 Slagelse.

- Læs tilsynsrapporten for Slagelse Forbrændingsanlæg

Aktindsigt

Det skal samtidigt oplyses, at enhver har ret til aktindsigt i de øvrige oplysninger, som tilsynsmyndigheden er i besiddelse af, med de begrænsninger der følger af offentlighedsloven, forvaltningsloven og lov om aktindsigt i miljøoplysninger.

Offentliggørelse

Miljøstyrelsens afgørelse annonceres og offentliggøres udelukkende digitalt. Materialet kan tilgås på www.mst.dk . Offentligheden har adgang til sagens øvrige oplysninger med de begrænsninger, der følger af lovgivningen.