Sevel Slagteri A/S: Genoptagning af miljøgodkendelse til udvidelse af driften

08-12-2016

Miljøstyrelsen har den 2. august 2016 meddelt miljøgodkendelse til Sevel Slagteri A/S, Søgårdvej 28, 7830 Vinderup. Miljøstyrelsen genoptager behandlingen af miljøgodkendelsen. . Indtil der meddeles en ny miljøgodkendelse, er det Holstebro Kommune der er tilsynsmyndighed for slagteriet.

Miljøgodkendelse

Miljøstyrelsen har den 2. august 2016 meddelt miljøgodkendelse til Sevel Slagteri A/S, Søgårdvej 28, 7830 Vinderup. Miljøstyrelsen genoptager behandlingen af miljøgodkendelsen.  . Indtil der meddeles en ny miljøgodkendelse, er det Holstebro Kommune der er tilsynsmyndighed for slagteriet.

Offentliggørelse

Miljøstyrelsens afgørelse annonceres og offentliggøres udelukkende digitalt. Materialet kan tilgås på www.mst.dk . Offentligheden har adgang til sagens øvrige oplysninger med de begrænsninger, der følger af lovgivningen.