Randers Affaldsterminal: Offentliggørelse af tilsynsrapport

08-12-2016

Miljøstyrelsen har været på tilsyn hos Randers Affaldsterminal beliggende Romalt Boulevard 64, 8960 Randers SØ.

Tilsynsrapport

Miljøstyrelsen har været på tilsyn den 12. oktober 2016  hos Randers Affaldsterminal beliggende Romalt Boulevard 64, 8960 Randers SØ.

- Læs tilsynsrapporten for Randers Affaldsterminal

Aktindsigt

Det skal samtidigt oplyses, at enhver har ret til aktindsigt i de øvrige oplysninger, som tilsynsmyndigheden er i besiddelse af, med de begrænsninger der følger af offentlighedsloven, forvaltningsloven og lov om aktindsigt i miljøoplysninger.

Offentliggørelse

Miljøstyrelsens afgørelse annonceres og offentliggøres udelukkende digitalt. Materialet kan tilgås på www.mst.dk . Offentligheden har adgang til sagens øvrige oplysninger med de begrænsninger, der følger af lovgivningen.