PolyPeptide Laboratories A/S: Offentliggørelse af tilsynsrapport

06-12-2016

Miljøstyrelsen har været på tilsyn hos PolyPeptide Laboratories A/S beliggende Herredsvejen 2, 3400 Hillerød.

Tilsynsrapport

Miljøstyrelsen har været på tilsyn den 17. november 2016 hos PolyPeptide Laboratories A/S beliggende Herredsvejen 2, 3400 Hillerød.

- Læs tilsynsrapporten for PolyPeptide Laboratories A/S

Aktindsigt

Det skal samtidigt oplyses, at enhver har ret til aktindsigt i de øvrige oplysninger, som tilsynsmyndigheden er i besiddelse af, med de begrænsninger der følger af offentlighedsloven, forvaltningsloven og lov om aktindsigt i miljøoplysninger.

Offentliggørelse

Miljøstyrelsens afgørelse annonceres og offentliggøres udelukkende digitalt. Materialet kan tilgås på www.mst.dk . Offentligheden har adgang til sagens øvrige oplysninger med de begrænsninger, der følger af lovgivningen.