Mågehøj Specialdeponi – jorddeponi: Offentliggørelse af tilsynsrapport:

02-12-2016

Miljøstyrelsen har været på tilsyn på Mågehøj Specialdeponi – beliggende Vognsbøl Engvej 16, 6705 Esbjerg Ø

Tilsynsrapport

Miljøstyrelsen har været på tilsyn den 28. oktober 2016 på tilsyn på Mågehøj Specialdeponi – beliggende Vognsbøl Engvej 16,6705 Esbjerg Ø. Tilsynet omfattede hele anlægget.

- Læs tilsynsrapporten for Mågehøj Specialdeponi – jorddeponi

Aktindsigt

Det skal samtidigt oplyses, at enhver har ret til aktindsigt i de øvrige oplysninger, som tilsynsmyndigheden er i besiddelse af, med de begrænsninger der følger af offentlighedsloven, forvaltningsloven og lov om aktindsigt i miljøoplysninger.

Offentliggørelse

Miljøstyrelsens afgørelse annonceres og offentliggøres udelukkende digitalt. Materialet kan tilgås på www.mst.dk . Offentligheden har adgang til sagens øvrige oplysninger med de begrænsninger, der følger af lovgivningen.