I/S VESTFORBRÆNDING, GLOSTRUP: Offentliggørelse af tilsynsrapport

01-12-2016

Miljøstyrelsen har været på tilsyn hos I/S VESTFORBRÆNDING, GLOSTRUP beliggende Ejby Mosevej 219, 2600 Glostrup.

Tilsynsrapport

Miljøstyrelsen har været på tilsyn den 11. november 2016 hos I/S VESTFORBRÆNDING, GLOSTRUP beliggende Ejby Mosevej 219,  2600 Glostrup.

- Læs tilsynsrapporten for I/S VESTFORBRÆNDING, GLOSTRUP

Aktindsigt

Det skal samtidigt oplyses, at enhver har ret til aktindsigt i de øvrige oplysninger, som tilsynsmyndigheden er i besiddelse af, med de begrænsninger der følger af offentlighedsloven, forvaltningsloven og lov om aktindsigt i miljøoplysninger.

Offentliggørelse

Miljøstyrelsens afgørelse annonceres og offentliggøres udelukkende digitalt. Materialet kan tilgås på www.mst.dk . Offentligheden har adgang til sagens øvrige oplysninger med de begrænsninger, der følger af lovgivningen.