Brdr. Christensen ApS: Offentliggørelse af tilsynsrapport

01-12-2016

Miljøstyrelsen har været på tilsyn hos Brdr. Christensen ApS, Broksøvej 79, 4690 Haslev

Tilsynsrapport

Miljøstyrelsen har været på tilsyn den 5. oktober 2016 hos Brdr. Christensen ApS, Broksøvej 79, 4690 Haslev

- Læs tilsynsrapporten for Brdr. Christensen ApS

Aktindsigt

Det skal samtidigt oplyses, at enhver har ret til aktindsigt i de øvrige oplysninger, som tilsynsmyndigheden er i besiddelse af, med de begrænsninger der følger af offentlighedsloven, forvaltningsloven og lov om aktindsigt i miljøoplysninger.

Offentliggørelse

Miljøstyrelsens afgørelse annonceres og offentliggøres udelukkende digitalt. Materialet kan tilgås på www.mst.dk. Offentligheden har adgang til sagens øvrige oplysninger med de begrænsninger, der følger af lovgivningen.