Snaptun Havn, KLAPTILLADELSE 2016.

01-09-2016

Styrelsen for Vand- og Naturforvaltning har givet Snaptun Havn en 5-årig tilladelse til klapning af op til 3.500 m3 uddybningsmaterialer fra Snaptun Havn ved Horsens Fjord. Klagefristen udløber den 29. september 2016.

Styrelsen for Vand- og Naturforvaltning har givet Snaptun Havn en 5-årig tilladelse til klapning af op til 3.500 m3 uddybningsmaterialer fra Snaptun Havn ved Horsens Fjord. Uddybningsmaterialet kan klappes på en klapplads i As Vig K_126-01 , syd for havnen.

Afgørelsen kan ses her .

En klage skal fremsendes via klageportalen, som man finder et link til på forsiden af Natur- og Miljøklagenævnets hjemmeside www.nmkn.dk .

Klagen skal være indsendt senest søndag den 29. september 2016. Hvis tilladelsen påklages, må den ikke tages i brug, før Natur- og Miljøklagenævnets afgørelse foreligger, eller nævnet særskilt har meddelt tilladelse hertil.

 

Yderligere informationer kan fås hos Styrelsen for Vand- og Naturforvaltning, tlf. 93 58 81 29.