Sandhage Rende, KLAPTILLADELSE 2016.

31-08-2016

Styrelsen for Vand- og Naturforvaltning har givet Kystdirektoratet en 5-årig tilladelse til klapning af op til 75.000 m3 oprensningsmaterialer fra Sandhage Rende i Fakse Bugt. Klagefristen udløber den 28. september 2016.

Styrelsen for Vand- og Naturforvaltning har givet Kystdirektoratet en 5-årig tilladelse til klapning af op til 75.000 m3 oprensningsmaterialer fra Sandhage Rende i Fakse Bugt. Oprensningsmaterialet kan klappes på en klapplads nordøst for Sandhage Rende i Fakse Bugt.

Afgørelsen kan ses her .

En klage skal fremsendes via klageportalen, som man finder et link til på forsiden af Natur- og Miljøklagenævnets hjemmeside www.nmkn.dk .

Klagen skal være indsendt senest søndag den 28. september 2016. Hvis tilladelsen påklages, må den ikke tages i brug, før Natur- og Miljøklagenævnets afgørelse foreligger, eller nævnet særskilt har meddelt tilladelse hertil.