Kanalhavn - Slotsbryggen i Nykøbing F., klaptilladelse 2016

19-08-2016

Styrelsen for Vand- og Naturforvaltning har givet Guldborgsund Kommune en 5-årig tilladelse til klapning af op til 9.000 m3 oprensningsmaterialer fra 2 områder i Kanalhavn-Slotsbryggen i Nykøbing Falster. Klagefristen udløber den 19. september 2016.

Styrelsen for Vand- og Naturforvaltning har givet Guldborgsund Kommune en 5-årig tilladelse til klapning af op til 9.000 m3 oprensningsmaterialer fra 2 områder  i Kanalhavn-Slotsbryggen i Nykøbing Falster. Oprensningsmaterialet kan klappes på en klapplads nord for Kogrund i Smålandsfarvandet. 

Afgørelsen kan ses her .

En klage skal fremsendes via klageportalen, som man finder et link til på forsiden af Natur- og Miljøklagenævnets hjemmeside www.nmkn.dk .

Klagen skal være indsendt senest søndag den 19. juli 2016. Hvis tilladelsen påklages, må den ikke tages i brug, før Natur- og Miljøklagenævnets afgørelse foreligger, eller nævnet særskilt har meddelt tilladelse hertil.

 

Yderligere informationer kan fås hos Styrelsen for Vand- og Naturforvaltning, tlf.  93 58 81 29.