Notifikation fra Tyskland om opgradering af luftledningsanlæg mellem Flensburg og den dansk-tyske grænse

09-08-2016

Styrelsen for Vand- og Naturforvaltning har modtaget notifikation om opgradering af luftledningsanlæg mellem Flensburg og den dansk-tyske grænse.

Schleswig-Holstiens Ministerium für Energiwende, Landwirtschaft, Umwelt und ländliche Räume har sendt vedhæftede notifikation om planer for opgradering af et luftledningsanlæg mellem Flensburg og den dansk-tyske grænse. 

Se vedlagte dokument. 

Ministeriet har bedt om svar på, om Danmark ønsker at deltage i VVM-proceduren for den tyske del af projektet. Ministeriet har desuden anmodet Danmark om at tage stilling til eventuelle miljøpåvirkninger forårsaget af den tyske del af projektet i Danmark. 

Projektet udgør en del af opgraderingen af luftledningsanlægget på strækningen Kassø til Flensburg. Styrelsen for Vand- og Naturforvaltning er VVM-myndighed på den danske del af projektet på strækningen Kassø til Frøslev. 

Eventuelle bemærkninger til den tyske del af projektet skal være Styrelsen for Vand- og Naturforvaltning i hænde senest den 29. august 2016 og bedes fremsendt til med kopi til . Angiv gerne journalnummer SVANA-137-00026.”

 

Dokumenter

ESPOO notifikation