A/S Jydsk Aluminium Industri: Offentliggørelse af tilsynsrapport

29-08-2016

Miljøstyrelsen har udført nattetilsyn uden for A/S Jydsk Aluminium Industri beliggende Mørupvej 9, 7400 Herning.

Tilsynsrapport

Miljøstyrelsen har henholdsvis 21. juni 2016 og 5. juli 2016 været på nattetilsyn uden for A/S Jydsk Aluminium Industri beliggende Mørupvej 9, 7400 Herning.

- Læs tilsynsrapporten for A/S Jydsk Aluminium Industri

Aktindsigt

Det skal samtidigt oplyses, at enhver har ret til aktindsigt i de øvrige oplysninger, som tilsynsmyndigheden er i besiddelse af, med de begrænsninger der følger af offentlighedsloven, forvaltningsloven og lov om aktindsigt i miljøoplysninger.

Offentliggørelse

Miljøstyrelsens afgørelse annonceres og offentliggøres udelukkende digitalt. Materialet kan tilgås på www.mst.dk . Offentligheden har adgang til sagens øvrige oplysninger med de begrænsninger, der følger af lovgivningen.