Ørkild Jern- og Metalstøberi: Offentliggørelse af tilsynsrapport

25-08-2016

Miljøstyrelsen har været på tilsyn hos Ørkild Jern- og Metalstøberi beliggende på Bodøvej 11, 5700 Svendborg

Tilsynsrapport

Miljøstyrelsen har været på tilsyn den 22. juni 2016 hos Ørkild Jern- og Metalstøberi på Bodøvej 11, 5700 Svendborg

- Læs tilsynsrapporten for Ørkild Jern- og Metalstøberi

Aktindsigt

Det skal samtidigt oplyses, at enhver har ret til aktindsigt i de øvrige oplysninger, som tilsynsmyndigheden er i besiddelse af, med de begrænsninger der følger af offentlighedsloven, forvaltningsloven og lov om aktindsigt i miljøoplysninger.

Offentliggørelse

Miljøstyrelsens afgørelse annonceres og offentliggøres udelukkende digitalt. Materialet kan tilgås på  www.mst.dk . Offentligheden har adgang til sagens øvrige oplysninger med de begrænsninger, der følger af lovgivningen.