Danish Finest Chicken A/S: Offentliggørelse af tilsynsrapport

18-08-2016

Miljøstyrelsen har været på tilsyn hos Danish Finest Chicken A/S beliggende Skanderborgvej 19, 8751 Gedved

Tilsynsrapport

Miljøstyrelsen har været på tilsyn den 6. juli 2016 hos Danish Finest Chicken A/S beliggende Skanderborgvej 19, 8751 Gedved.

- Læs tilsynsrapporten for Danish Finest Chicken A/S

Aktindsigt

Det skal samtidigt oplyses, at enhver har ret til aktindsigt i de øvrige oplysninger, som tilsynsmyndigheden er i besiddelse af, med de begrænsninger der følger af offentlighedsloven, forvaltningsloven og lov om aktindsigt i miljøoplysninger.

Offentliggørelse

Miljøstyrelsens afgørelse annonceres og offentliggøres udelukkende digitalt. Materialet kan tilgås på  www.mst.dk . Offentligheden har adgang til sagens øvrige oplysninger med de begrænsninger, der følger af lovgivningen.