EMMELEV A/S: Offentliggørelse af tilsynsrapport

16-08-2016

Miljøstyrelsen har været på tilsyn hos EMMELEV A/S beliggende Emmelevgyden 25, 5450 Otterup.

Tilsynsrapport

Miljøstyrelsen har været på tilsyn den  04-07-2016hos EMMELEV A/S beliggende Emmelevgyden 25, 5450 Otterup.

- Læs tilsynsrapporten for EMMELEV A/S

Aktindsigt

Det skal samtidigt oplyses, at enhver har ret til aktindsigt i de øvrige oplysninger, som tilsynsmyndigheden er i besiddelse af, med de begrænsninger der følger af offentlighedsloven, forvaltningsloven og lov om aktindsigt i miljøoplysninger.

Offentliggørelse

Miljøstyrelsens afgørelse annonceres og offentliggøres udelukkende digitalt. Materialet kan tilgås på www.mst.dk . Offentligheden har adgang til sagens øvrige oplysninger med de begrænsninger, der følger af lovgivningen.