Fjernvarme Fyn Affaldsenergi A/S: Indkaldelse af idéer og forslag – supplerende høring

11-08-2016

Fjernvarme Fyn Affaldsenergi A/S: Indkaldelse af idéer og forslag – supplerende høring - vedrørende anmeldt projekt for forbrænding af nye typer forbrændingsegnet farligt affald på Odense Kraftvarmeværk, Havnegade 120, 5000 Odense C
Frist for ideer, forslag og bemærkninger: 1. september 2016

Fjernvarme Fyn Affaldsenergi A/S – det tidligere Odense Kraftvarmeværk – har den 7. maj 2014 via Odense Kommune anmeldt et projekt om forbrænding af nye typer forbrændingsegnet farligt affald på Odense Kraftvarmeværk, Havnegade 120, 5000 Odense C.

Projektet er VVM-pligtigt. Realiseringen forudsætter derfor, at Miljøstyrelsen igangsætter en VVM-proces for anlægget, og at der meddeles tilladelse til projektet.

Der har i sommeren 2014 været afholdt en foroffentlighedsfase, hvor alle interesserede kunne komme med ideer og forslag til det videre planlægningsarbejde.

Idéoplæg, VVM-anmeldelse og afgørelsen om VVM-pligt fra foroffentlighedsfasen i 2014 findes her: 

Fjernvarme Fyn Affaldsenergi A/S har i mellemtiden revurderet de affaldstyper, som virksomheden fremover ønsker godkendelse til at forbrænde. Det betyder, at visse affaldstyper udgår og andre affaldstyper tilføjes i forhold til det oprindeligt ansøgte. Fjernvarme Fyn Affaldsenergi A/S’ redegørelse fra ændringer fremgår af vedlagte supplement til VVM-anmeldelsen:

Da virksomheden har ændret en del på de affaldstyper, som fremover ønskes tilført anlægget, har Miljøstyrelsen vurderet, at offentligheden skal have lejlighed med at komme med bemærkninger til ændringerne i denne indledende fase af VVM- og godkendelsesprocessen.

Miljøstyrelsen skal på den baggrund opfordre alle interesserede til at komme med ideer og forslag til det videre planlægningsarbejde.

Frist for idéer og forslag

Skriftlige bemærkninger kan sendes til:

Miljøstyrelsen
Lyseng Allé 1
8270 Højbjerg
eller som e-mail til

Ideer, forslag og andre bemærkninger skal være Miljøstyrelsen i hænde senest den 1. september 2016.

Anfør venligst dit navn og adresse samt jr. nr. MST-1274-00083