Aalborg Portland A/S: Offentliggørelse af tilsynsrapport

09-08-2016

Miljøstyrelsen har været på tilsyn hos Aalborg Portland A/S beliggende Rørdalsvej 44, 9220 Aalborg Øst.

Tilsynsrapport

Miljøstyrelsen har været på tilsyn den 14. juni 2016 hos Aalborg Portland A/S beliggende Rørdalsvej 44, 9220 Aalborg Øst .
Tilsynet var udelukkende relateret til virksomhedens biaktiviteter: Det åbne deponi ”Støvsøen”, det nedlukkede deponi ”Tippen” og nyttiggørelsesanlægget ved kridtgraven.

Læs tilsynsrapporten for deponeringsanlægget Støvsøen
- Læs tilsynsrapporten for deponeringsanlægget Tippen
- Læs tilsynsrapporten for nyttiggørelsesanlægget ved kridtgraven

Aktindsigt

Det skal samtidigt oplyses, at enhver har ret til aktindsigt i de øvrige oplysninger, som tilsynsmyndigheden er i besiddelse af, med de begrænsninger der følger af offentlighedsloven, forvaltningsloven og lov om aktindsigt i miljøoplysninger.  

Offentliggørelse

Miljøstyrelsens afgørelse annonceres og offentliggøres udelukkende digitalt. Materialet kan tilgås på www.mst.dk . Offentligheden har adgang til sagens øvrige oplysninger med de begrænsninger, der følger af lovgivningen.