Reno Djurs I/S, Glatved: Offentliggørelse af tilsynsrapport

08-08-2016

Miljøstyrelsen har været på tilsyn hos Reno Djurs I/S, Glatved beliggende Nynmandsvej 11, 8444 Balle.

Tilsynsrapport

Miljøstyrelsen har været på tilsyn den 23. juni 2016 hos Reno Djurs I/S beliggende Nymandsvej 11, 8444 Balle.

Tilsyn med etablering af ny etape III A, tilsyn med udlægning af lermembran og udlægning af drængrus.

- Læs tilsynsrapporten for Reno Djurs I/S

Aktindsigt

Det skal samtidigt oplyses, at enhver har ret til aktindsigt i de øvrige oplysninger, som tilsynsmyndigheden er i besiddelse af, med de begrænsninger der følger af offentlighedsloven, forvaltningsloven og lov om aktindsigt i miljøoplysninger.

Offentliggørelse

Miljøstyrelsens afgørelse annonceres og offentliggøres udelukkende digitalt. Materialet kan tilgås på www.mst.dk . Offentligheden har adgang til sagens øvrige oplysninger med de begrænsninger, der følger af lovgivningen.