KMC Syd: Offentliggørelse af tilsynsrapport

08-08-2016

Miljøstyrelsen har været på tilsyn hos KMC Syd beliggende Selinevej 2, 2300 København S.

Tilsynsrapport

Miljøstyrelsen har været på tilsyn den  20-05-2016 på KMC Syd Jorddepot beliggende Selinevej 2, 2300 København S.

- Læs tilsynsrapporten for KMC Syd

Aktindsigt

Det skal samtidigt oplyses, at enhver har ret til aktindsigt i de øvrige oplysninger, som tilsynsmyndigheden er i besiddelse af, med de begrænsninger der følger af offentlighedsloven, forvaltningsloven og lov om aktindsigt i miljøoplysninger.

Offentliggørelse

Miljøstyrelsens afgørelse annonceres og offentliggøres udelukkende digitalt. Materialet kan tilgås på www.mst.dk . Offentligheden har adgang til sagens øvrige oplysninger med de begrænsninger, der følger af lovgivningen.