VERDO HYDROGEN A/S: Offentliggørelse af tilsynsrapport

03-08-2016

Miljøstyrelsen har været på tilsyn hos VERDO HYDROGEN A/S beliggende Langelandsgade 11, 9500 Hobro.

Tilsynsrapport

Miljøstyrelsen har været på tilsyn den 15 -01-2016 hos VERDO HYDROGEN A/S beliggende Langelandsgade 11, 9500 Hobro.

- Læs tilsynsrapporten for VERDO HYDROGEN A/S

Aktindsigt

Det skal samtidigt oplyses, at enhver har ret til aktindsigt i de øvrige oplysninger, som tilsynsmyndigheden er i besiddelse af, med de begrænsninger der følger af offentlighedsloven, forvaltningsloven og lov om aktindsigt i miljøoplysninger.

Offentliggørelse

Miljøstyrelsens afgørelse annonceres og offentliggøres udelukkende digitalt. Materialet kan tilgås på www.mst.dk . Offentligheden har adgang til sagens øvrige oplysninger med de begrænsninger, der følger af lovgivningen.