REFA - Affaldsforbrændingsanlæg: Offentliggørelse af tilsynsrapport

03-08-2016

Miljøstyrelsen har været på tilsyn hos REFA - Affaldsforbrændingsanlæg beliggende Energivej 4, 4800 Nykøbing F..

Tilsynsrapport

Miljøstyrelsen har været på tilsyn den  05-07-2016 hos REFA’s affaldsforbrændingsanlæg beliggende Energivej 4, 4800 Nykøbing F.

- Læs tilsynsrapporten for REFA - Affaldsforbrændingsanlæg

Aktindsigt

Det skal samtidigt oplyses, at enhver har ret til aktindsigt i de øvrige oplysninger, som tilsynsmyndigheden er i besiddelse af, med de begrænsninger der følger af offentlighedsloven, forvaltningsloven og lov om aktindsigt i miljøoplysninger.

Offentliggørelse

Miljøstyrelsens afgørelse annonceres og offentliggøres udelukkende digitalt. Materialet kan tilgås på www.mst.dk . Offentligheden har adgang til sagens øvrige oplysninger med de begrænsninger, der følger af lovgivningen.